Building Partnership for Change
Loading images...

Contact

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

 Nguyễn Thị Phương Dung

Cán bộ báo chí

dung.nguyenthiphuong@oxfam.org

+84 4 3945 4448 (máy lẻ 408)

Oxfam tại Vietnam

22 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt Nam

———-

For any further inquiry, please contact:

Ms. Nguyen Thi Phuong Dung

Media Officer

dung.nguyenthiphuong@oxfam.org

+84 4  3945 4448 (ext 408)

Oxfam in Vietnam

22 Le Dai Hanh, Hanoi, Vietnam