Building Partnership for Change
Loading images...

Archive for the ‘Tài liệu xuất bản/Publications’ Category

Báo cáo chương trình GROW – Hợp tác, liên kết nông dân trong sản xuất nông nghiệp theo tiếp cận thúc đẩy quyền, tiếng nói, lựa chọn của nông dân: Hiện trạng và khuyến nghị chính sách.

Thursday, September 10th, 2015 Posted in GROW Campaign, Tư liệu hình ảnh/ Videos and Photos | 2 Comments »

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam công bố báo cáo nghiên cứu về “Hợp tác liên kết nông dân trong sản xuất nông nghiệp theo tiếp cận thúc đẩy Quyền, Tiếng nói, Lựa chọn của Nông dân: Hiện trạng và ...

Báo cáo của Oxfam về Rào cản pháp luật & thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội

Tuesday, December 22nd, 2015 Posted in Sinh kế thành thị/Urban Livelihoods, Tài liệu xuất bản/Publications, Uncategorized | No Comments »

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam công bố báo cáo nghiên cứu về “Rào cản pháp luật & thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội” do Oxfam, Viện Nghiên cứu và ...

Trust and Choice of the Public – Women’s Leadership in Politics

Tuesday, August 4th, 2015 Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Tài liệu xuất bản/Publications | No Comments »

Oxfam and CEPEW recently published the report “Trust and Choice of the Public – Women’s Leadership in Politics” which presents the outcomes of a study on public perception on women’s leadership in politics in Vietnam conducted in 2014. The study ...

Niềm tin và sự lựa chọn của công chúng – Nữ giới lãnh đạo trong hệ thống chính trị

Tuesday, August 4th, 2015 Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Tài liệu xuất bản/Publications | 2 Comments »

Oxfam cùng với Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) vừa xuất bản báo cáo mang tên “Niềm tin và sự lựa chọn của công chúng – Nữ giới lãnh đạo trong hệ ...

Cẩm nang truyền thông có nhạy cảm giới

Friday, April 17th, 2015 Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Tài liệu xuất bản/Publications | 1 Comment »

Làm thế nào để phụ nữ không trở thành tù binh trong chính những lâu đài được dát vàng - với những lời ngợi ca về sự dịu hiền và đức hy sinh thầm lặng? Bạn có thể tìm thấy câu ...

Bản tin nhặt sạn giới số 38

Tuesday, January 21st, 2014 Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Tài liệu xuất bản/Publications | No Comments »

Với mong muốn đồng hành cùng các nhà báo trong việc thách thức những khuôn mẫu cũ, Oxfam và CSAGA tiếp tục cho ra mắt Bản tin Nhặt sạn giới số 38 với chủ đề "Nghĩ mới, viết khác". Trong ...

Thay đổi cách tiếp cận giảm nghèo đối với cộng đồng dân tộc thiểu số

Thursday, December 19th, 2013 Posted in Tài liệu xuất bản/Publications, Về Oxfam/ About Oxfam | No Comments »

Tổ chức quốc tế Oxfam giới thiệu một số nghiên cứu sâu và gợi ý chính sách được tiến hành trong năm 2013, bên thềm Diễn đàn Quan hệ đối tác Phát triển Việt Nam 2013, tổ chức vào ngày ...

[Thông cáo báo chí] – MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO VÀ VAI TRÒ CỦA THIẾT CHẾ THÔN BẢN TRONG GIẢM NGHÈO TẠI MỘT SỐ CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐIỂN HÌNH Ở VIỆT NAM

Monday, July 1st, 2013 Posted in Tài liệu xuất bản/Publications | No Comments »

MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO VÀ VAI TRÒ CỦA THIẾT CHẾ THÔN BẢN TRONG GIẢM NGHÈO TẠI MỘT SỐ CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐIỂN HÌNH Ở VIỆT NAM   Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2013 – Oxfam và ActionAid Quốc ...

EXECUTIVE SUMMARY Aggregated outcomes of the community consultation supporting the improvement of the draft amended Land Law

Wednesday, June 12th, 2013 Posted in Tài liệu xuất bản/Publications | No Comments »

This report aggregated outcomes of the community consultation supporting the improvement of the draft amended Land Law presents the main findings from the community consultation process and recommendations of amendments of the draft Land Law. It aims to share the needs of the people, ...

TÓM TẮT BÁO CÁO Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Wednesday, June 12th, 2013 Posted in Tài liệu xuất bản/Publications | No Comments »

Báo cáo Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trình bày các phát hiện chính từ quá trình tham vấn cộng đồng và các khuyến nghị sửa đổi Dự thảo Luật Đất đai ...

ROLES OF VILLAGE INSTITUTIONS IN POVERTY REDUCTION IN SOME TYPICAL ETHNIC MINORITY COMMUNITIES OF VIETNAM

Monday, June 3rd, 2013 Posted in Tài liệu xuất bản/Publications | No Comments »

Together with the efforts in State governance reform at the macro level, local governance reform plays an important role in poverty reduction. Village institutions, both official and unofficial, are the basis for local governance. Strong village institutions enhance community assets and increase the ...