Building Partnership for Change
Loading images...

Archive for the ‘Về Oxfam/ About Oxfam’ Category

Monday, December 23rd, 2013 Posted in Về Oxfam/ About Oxfam | No Comments »

Thay đổi cách tiếp cận giảm nghèo đối với cộng đồng dân tộc thiểu số

Thursday, December 19th, 2013 Posted in Tài liệu xuất bản/Publications, Về Oxfam/ About Oxfam | No Comments »

Tổ chức quốc tế Oxfam giới thiệu một số nghiên cứu sâu và gợi ý chính sách được tiến hành trong năm 2013, bên thềm Diễn đàn Quan hệ đối tác Phát triển Việt Nam 2013, tổ chức vào ngày ...

Oxfam phối hợp với báo Nông thôn ngày nay tổ chức cuộc thi Ảnh: Đất và Người

Friday, November 29th, 2013 Posted in GROW Campaign, Về Oxfam/ About Oxfam | No Comments »

Cuộc thi ảnh “Đất & Người” là một trong những sự kiện đánh dấu năm thứ 2 của Chiến dịch Grow tại Việt Nam. Mục đích chương trình là nâng cao nhận thức của cộng đồng, ủng hộ cho những ...

Oxfam tuyển thực tập sinh cho Chương trình Cứu trợ nhân đạo tại Tiền Giang

Friday, November 22nd, 2013 Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career, Về Oxfam/ About Oxfam | 1 Comment »

Oxfam đang tuyển thực tập sinh cho Chương trình Cứu trợ nhân đạo tại Tiền Giang. Xin đọc chi tiết tại đây Tiền phụ cấp cho thực tập sinh: 2.650.000 VNĐ/tháng ; Nếu được yêu cầu đi công tác thực tập sinh sẽ nhận được ...

Info TV – Interview with Andy Baker, Country director of Oxfam in Vietnam

Monday, August 26th, 2013 Posted in Về Oxfam/ About Oxfam | No Comments »

Dự án RVNA99 – Tăng cường trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam

Monday, July 22nd, 2013 Posted in Quản trị Giáo dục/ Education Governance, Về Oxfam/ About Oxfam | No Comments »

VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ GIÁO DỤC  Chương trình quản trị giáo dục của Oxfam hướng tới việc tăng cường tiếng nói của những đối tượng chịu thiệt thòi (đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và đồng bào dân ...

Oxfam International Strategic Plan (2013-2019)

Monday, June 17th, 2013 Posted in Tư liệu hình ảnh/ Videos and Photos, Về Oxfam/ About Oxfam | 1 Comment »

By WINNIE BYANYIMA, EXECUTIVE DIRECTOR, OXFAM INTERNATIONAL Please download the Oxfam Strategic Plan (OSP) for further information. Please also watch the video "The power of people against poverty" to understand Oxfam's view point on poverty reduction. Winnie Byanyima I feel very privileged to have ...

Destination Vietnam. The return.

Friday, May 31st, 2013 Posted in GROW Campaign, Sinh kế nông thôn/Rural Livelihoods, Về Oxfam/ About Oxfam | No Comments »

Veni, vidi, didici* *I went, I saw, I learned. This is the common comment from all those who went more than 10.000 miles away to discuss what matters most in their lives: rice. Oxfam introduced the exchange visits as part of the ...

Happy New Year 2013

Thursday, February 7th, 2013 Posted in Về Oxfam/ About Oxfam | No Comments »

 

Merry Xmas and Happy New Year 2013!

Monday, December 24th, 2012 Posted in Về Oxfam/ About Oxfam | No Comments »