Building Partnership for Change
Loading images...

Archive for the ‘Tư liệu hình ảnh/ Videos and Photos’ Category

Oxfam’s Video – Ai được hưởng lợi từ giá gạo?

Wednesday, May 15th, 2013 Posted in GROW Campaign, Sinh kế nông thôn/Rural Livelihoods, Tư liệu hình ảnh/ Videos and Photos | 1 Comment »

Bà Lê Nguyệt Minh - Đại diện Oxfam tại Việt Nam trả lời phỏng vấn tại Tọa đàm Chính Sách Tam Nông về bản báo cáo "Ai được hưởng lợi từ giá gạo" do Oxfam tiến hành nghiên cứu. Chương ...

Oxfam – Child-centred Methodology education program in Dak Nong

Wednesday, May 15th, 2013 Posted in Quản trị Giáo dục/ Education Governance, Tư liệu hình ảnh/ Videos and Photos | No Comments »

Chương trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, được Oxfam triển khai tại Đak Nông. Phóng sự do VTC10 thực hiện trong chương trình "Bản tin Việt Nam hội nhập và phát triển". Oxfam trân trọng giới thiệu đến ...

Oxfam’s Video: MINIMUM WAGE FOR WORKERS IN FDI ENTERPRISES

Wednesday, May 15th, 2013 Posted in Sinh kế thành thị/Urban Livelihoods, Tư liệu hình ảnh/ Videos and Photos | No Comments »

Oxfam would like to introduce the video about MINIMUM WAGE FOR WORKERS IN FDI ENTERPRISES, based on Oxfam's recently lauched report "Labour Right: from theory towards practice". Enjoy watching it! Oxfam xin giới thiệu Video phóng sự về vấn đề LƯƠNG ...