Building Partnership for Change
Loading images...

Archive for the ‘Nâng cao vai trò làm chủ Kinh tế của Phụ nữ’ Category

Nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam vì mục đích phát triển.

Friday, September 30th, 2016 Posted in Hỗ trợ Doanh nghiệp vì mục đích phát triển/ Enterprising for Development, Nâng cao vai trò làm chủ Kinh tế của Phụ nữ | No Comments »

Ngày 26-27 tháng 9, đại diện của 13 doanh nghiệp tham gia Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp vì mục đích phát triển (EFD) do Oxfam triển khai đã có chuyến tham quan thực tế, trực tiếp chia sẻ kinh ...