Building Partnership for Change
Loading images...

Archive for the ‘Chương trình sinh kế tại tỉnh Ninh Thuận’ Category

CHƯƠNG TRÌNH SINH KẾ CỦA OXFAM TẠI TỈNH NINH THUẬN

Tuesday, July 30th, 2013 Posted in Chương trình sinh kế tại tỉnh Ninh Thuận | No Comments »

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA OXFAM TẠI NINH THUẬN: Oxfam bắt đầu thực hiện các dự án về sinh kế tại Ninh Thuận từ năm 2004. Kể từ đó đến nay, Oxfam đã thực hiện 4 dự án về sinh kế ...

“Bà đỡ mát tay” của các nhóm sở thích ở xã Lợi Hải

Thursday, June 4th, 2015 Posted in Chương trình sinh kế tại tỉnh Ninh Thuận | No Comments »

Để một dự án triển khai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa có sức lan tỏa mạnh mẽ, các cá nhân tâm huyết đóng vai trò rất quan trọng: họ như những ngọn lửa ...

Chợ phiên Phước Tiến và người cán bộ thân thiết của đồng bào Raglai

Thursday, June 4th, 2015 Posted in Chương trình sinh kế tại tỉnh Ninh Thuận | No Comments »

Ảnh và bài viết do Nhóm nghiên cứu đánh giá cuối kỳ dự án “Tăng cường tiếp cận thị trường và khuyến khích phụ nữ Raglai làm chủ kinh tế tại tỉnh Ninh Thuận” thực hiện Chợ phiên Phước Tiến và niềm ...

Niềm vui được tiếp cận thị trường của người dân Raglai

Tuesday, February 10th, 2015 Posted in Chương trình sinh kế tại tỉnh Ninh Thuận | No Comments »

Tác giả: Nguyễn Văn Tú, Thư ký Ban Điều hành Dự án “Tăng cường tiếp cận thị trường và khuyên khích phụ nữ Raglai làm chủ kinh tế”, huyện Bác ÁiNhằm tôn vinh, giới thiệu những nét đặc sắc của ...

Chợ phiên Phước Tiến – Những bài học gần gũi

Tuesday, February 10th, 2015 Posted in Chương trình sinh kế tại tỉnh Ninh Thuận | No Comments »

Tác giả: Võ Văn Hùng, thư ký Ban QLDA xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Chợ phiên Phước Tiến được tổ chức 4 lần một tháng, vào sáng thứ sáu hàng tuần, có tháng 5 phiên như tháng ...

“Giấc mơ Chapi”

Thursday, November 22nd, 2012 Posted in Chương trình sinh kế tại tỉnh Ninh Thuận | No Comments »

Tác giả: Trần Thu Thủy, thực tập sinh Chương trình sinh kế Oxfam. Ảnh: Võ Văn Hùng/Thư ký BQL Dự án xã Phước Tiến. Chị Pinăng Thị Hiếm, người dân tộc Raglai, sống tại thôn Suối Rua, xã Phước Tiến, huyện Bác ...