Building Partnership for Change
Loading images...

Archive for the ‘Newsroom/ Lastest’ Category

Sáng kiến Dân Chấm Điểm M-Score – đột phá mới giúp cải thiện chất lượng dịch vụ công tại Quảng Bình

Thursday, September 1st, 2016 Posted in Newsroom/ Lastest, Quản trị tốt/ Good Governance | No Comments »

Sau hơn 6 tháng thực hiện, Chương trình Dân Chấm Điểm M-Score đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận tại tỉnh Quảng Bình. Ngày 31 tháng 8, Hội Đồng Nhân Dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổ ...

Four quick ways to drastically improve the World Bank’s social and environmental protection policies

Monday, August 1st, 2016 Posted in Newsroom/ Lastest | No Comments »

This post was written by Nadia Daar, Head of Oxfam International’s Washington Office. Last week, the World Bank released the latest draft of their Environmental and Social Framework. Colloquially known as “the safeguards”, these policies are meant to protect people and ...