Building Partnership for Change
Loading images...

Archive for the ‘Quản trị Giáo dục/ Education Governance’ Category

Cuộc sống qua ống kính trẻ thơ

Monday, May 19th, 2014 Posted in Photo Voice | No Comments »

Lần đầu cầm chiếc máy ảnh, Thảo đã bị mê hoặc bởi những hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Em mải mê nhìn ngắm đến nỗi quên cả việc phải bấm nút chụp. Mãi một lúc sau, đặc biệt ...

The world through children’s lens

Monday, May 19th, 2014 Posted in Photo Voice | No Comments »

Holding the camera in her hands for the first time, Thao was so mesmerized by the image appearing on the screen that she forgot to press the capture button. With a little encouragement and taking extra special care, Thao took ...

Tư vấn tập huấn cho Chương trình Quản trị Giáo dục tại tỉnh Ninh Thuận

Wednesday, April 2nd, 2014 Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career, Quản trị Giáo dục/ Education Governance | No Comments »

Oxfam tìm kiếm tư vấn cho hai khóa tập huấn ở tỉnh Ninh Thuận cho Chương trình Quản trị Giáo dục tại Việt Nam: (i) Khóa tập huấn về "Nâng cao sự tự tin và sáng tạo của trẻ em thông ...

[Oxfam’s opportunity] – TOT on Child Rights for Parents Core Groups

Monday, November 11th, 2013 Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career, Quản trị Giáo dục/ Education Governance | No Comments »

Oxfam is looking for consultants to conduct the training "TOT on Child Rights for Parents Core Groups". Please see detailed Terms of Reference  Interested candidates are kindly requested to submit a letter of interest and proposal, which should include: - A technical and financial ...

[Oxfam’s opportunity] – Consultant agency to conduct “Peer to peer training for children to promote Child Rights”

Monday, October 21st, 2013 Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career, Quản trị Giáo dục/ Education Governance | No Comments »

Oxfam is looking for agencies to conduct "Peer to peer training for children to promote Child Rights". See detailed Terms of Reference: HERE Interested candidates are kindly requested to submit a letter of interest and proposal, which should include: - A technical and financial ...

[Oxfam’s opportunity] – Oversea study tour for partners of Oxfam in Vietnam

Tuesday, September 3rd, 2013 Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career, Quản trị Giáo dục/ Education Governance | No Comments »

Oxfam is looking for agencies to conduct "Oversea study tour for partners of OXFAM IN VIETNAM on good models of promoting participation of children and their parents in education plans". See detailed Terms of Reference Visit hosting service requirements Provision of a detailed ...

[Oxfam’s opportunity] – Dự án Quyền và tiếng nói của chúng em tuyển tư vấn

Friday, August 23rd, 2013 Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career, Quản trị Giáo dục/ Education Governance | No Comments »

Trong khuôn khổ dự án toàn cầu “Quyền và tiếng nói của chúng em” (MRMV) được tài trợ bởi quỹ Sida từ tháng 12 năm 2012, dự án MRMV ở Việt Nam có tên RVNA99 “Tăng cường trách nhiệm giải ...

PROJECT “Promoting social accountability in education sector of Vietnam”

Monday, August 19th, 2013 Posted in Quản trị Giáo dục/ Education Governance | No Comments »

ABOUT EDUCATION GOVERNANCE PROGRAM Oxfam’s Education Governance Program aims to enhance the voice of vulnerable and disadvantaged social groups (particularly the voice of women and girls, and ethnic communities); promote rights holders to claim for their rights and influence the decision ...

Nhà quản lý giáo dục có trách nhiệm giải trình: chân dung lãnh đạo mới của những trường học thành công

Tuesday, August 6th, 2013 Posted in Quản trị Giáo dục/ Education Governance | No Comments »

Tác giả: Lê Gia Thắng Điều phối viên - Chương trình Quản trị giáo dục Oxfam tại Việt Nam 1. Từ cái sân trường đúc bê tông đến những nỗ lực đầu tư to lớn của nhà nước vào giáo dục Vào một buổi ...

Accountable education managers: The portrait of neo-managers of the successful schools

Tuesday, August 6th, 2013 Posted in Quản trị Giáo dục/ Education Governance | No Comments »

By Le Gia Thang Program Coordinator – Education Governance Oxfam in Vietnam 1. From a concreted schoolyard to a remarkable effort of the government in education investment. One day on a fine morning, something out of the ordinary happened in the remote northwest region. ...