Building Partnership for Change
Loading images...

Hội nghị Quốc tế: Thích ứng và Giảm thiểu Biến đổi Khí hậu – Thúc đẩy Kết nối và Chia sẻ Nguồn lực

September 21st, 2016 by Posted in Thích ứng với biến đổi khí hậu/ Resilience to Disaster and Climate Risks

Với Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (COP21) và Thỏa thuận Paris, năm 2015 là một năm đánh dấu bước ngoặt lớn trong nỗ lực của toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu. Các nỗ lực thích ứng được ghi nhận và có vai trò quan trọng trong Thỏa thuận Paris là một thành công của các quốc gia đang phát triển và các quốc gia mới nổi, và kết quả là đã có một mục tiêu chung về thích ứng ở cấp toàn cầu.

Mặc dù, những nỗ lực thích ứng cũng có tầm quan trọng ngang như các nỗ lực giảm thiểu trong thỏa thuận mới về khí hậu này, nhưng làm thế nào để kết nối những giải pháp thích ứng với những giải pháp giảm thiểu và làm thế nào để những giải pháp này có thể tương trợ lẫn nhau vẫn còn một câu hỏi mở. Thường các giải pháp thích ứng và các giải pháp giảm thiểu được triển khai độc lập, và sự tương trợ lẫn nhau giữa hai giải pháp này vẫn chưa được khai thác và tận dụng. Tuy nhiên, việc phối kết hợp giữa những giải pháp này để những giải pháp này có thể tăng cường lẫn nhau và giúp mang lại nhiều lợi ích đồng thời là việc hoàn toàn khả thi. Sự phối kết hợp này hết sức cần thiết góp phần nâng cao khả năng ứng phó của những nhóm dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu, tuy nhiên khả năng phối kết hợp này đến nay vẫn chưa được xem xét.

Hội nghị Quốc tế Thích ứng và Giảm thiểu Biến đổi Khí hậu – Thúc đẩy Kết nối và Chia sẻ Nguồn lực

Hội nghị Quốc tế Thích ứng và Giảm thiểu Biến đổi Khí hậu – Thúc đẩy Kết nối và Chia sẻ Nguồn lực tại Hà Nội, 21 tháng 9, 2016.

Để khắc phục những thiếu hụt này và để thúc đẩy thảo luận trong bối cảnh của Việt Nam, Nhóm Công tác về Biến đổi Khí hậu (CCWG), thuộc Trung tâm Dữ liệu các Tổ chức Phi Chính phủ, hiện đang được chủ trì bởi Oxfam tại Việt Nam, đã tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế. Hội nghị này được bảo trợ bởi Sứ quán Ma Rốc, với sự hỗ trợ của Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam. Là một sự kiện chính thức, khởi động cho COP, với mục đích chuẩn bị cho Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu (COP) năm nay sẽ được tổ chức từ 7-18 Tháng Mười Một, 2016 tại Marrakech, mục đích chính của hội nghị là nâng cao năng lực của Việt Nam và các nhóm dễ bị tổn thương ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như hỗ trợ chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp ứng khó biến đổi khí hậu một cách hiệu quả và toàn diện.

Nói về Hội nghị Quốc tế này, Bà Vũ Minh Hải, Trưởng nhóm CCWG và Quản Lý Chương trình về Nâng cao năng lực ứng phó của Oxfam tại Việt Nam chia sẻ:”Thông qua hội nghị này, nhóm CCWG sẽ đưa các cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ chính, các cơ quan Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan đơn vị và các nhân có cùng mối liên quan để thảo luận về biện pháp làm thế nào để Việt Nam có thể thực hiện được cam kết của mình tại COP21 trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris. Bên cạnh đó, hội nghị này cũng sẽ là cơ hội để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các sáng kiến dựa vào cộng đồng, cũng như việc hợp tác với những nhóm dễ bị tổn thương nhất để ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu”.

Trong suốt hội thảo, có hai bản tuyên bố quan điểm đã được thông báo để thúc đẩy việc chia sẻ thông tin và để kêu gọi các ý kiến đề xuất từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế và Việt Nam, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, cơ quan báo chí và công chúng có quan tâm để hoàn thiện các tuyên bố quan điểm hoàn chỉnh cho COP22. Hai bản tuyên bố quan điểm này tập trung vào hai câu hỏi:

  1. Làm thế nào để đạt được các mục tiêu thích ứng chú trọng vào các nhóm dễ bị tổn thương và nâng cao khả năng thích ứng cho tất cả mọi người ở Việt Nam và
  2. Làm thế nào để chuyển sang nền kinh tế các bon thấp, bền vững, và làm thế nào để đạt được mục tiêu giảm thiẻu biến đổi khí hậu mà không ai bị bỏ lại đằng sau và mang lại lợi ích cho người nghèo và những nhóm người yếu thế khác

Trong phiên họp buổi chiều, với sự điều hành của các diễn giả và các thành viên nòng cốt của CCWG, các đại biểu đã có cơ hội để thảo luận và nghiên cứu các giải pháp khả thi nhằm tăng cường sự kết nối giữa giải pháp thích ứng và giải pháp giảm thiểu liên quan đến việc triển khai Thỏa thuận Paris/Đóng góp dự kiến do Quốc gia tự quyết định (INDC) tại Việt Nam, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng của khu vực thành thị, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, lĩnh vực năng lượng và tài chính khí hậu.

Đại diện cho quốc gia đăng cai COP22 năm 2016, Đại Sứ quán Vương quốc Ma rốc tại Việt nam đã trình bày về kế hoạch của chính phủ Ma rốc chuẩn bị cho COP22, cũng như các hành động của quốc gia để thực thi các cam kết về biến đổi khí hậu của mình, ví dụ như đến năm 2030 giảm 32% phát thải khí nhà kính bằng cách đáp ứng 52% nhu cầu năng lượng của quốc gia bằng các nguồn năng lượng sạch năm 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Amine Aboussaid, Đại diện của Đại sứ quán Vương quốc Ma rốc tại Việt Nam đã chỉ ra rằng “COP22 sẽ chú trọng vào các hành động cụ thể sẽ được triển khai trong các năm tới, đặc biệt các hành động liên quan đến thích ứng, tính minh bạch, chuyển giao công nghệ, giảm thiểu và nâng cao năng lực. Đây sẽ là một cơ hội để cộng đồng quốc tế thiết lập các cơ chế để mở rộng phạm vi các sáng kiến giảm thiểu và thích ứng khí hậu, tăng cường khả năng tiếp cận với các nguồn lực kỹ thuật và tài chính và thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo sự thành công của các kế hoạch hành động khí hậu của các quốc gia”.

Ảnh Hội nghị xin mời xem tại trang Flickr của Oxfam

 

Post a Comment