Building Partnership for Change
Loading images...

Hội thảo công bố Dự án “Nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp” (WEAVE)

August 15th, 2016 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights

Sáng ngày 12/8/2016, tại Hà Nội, Oxfam tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo công bố dự án “Nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp” (WEAVE).

WEAVE launch workshop in Hanoi. Credit: Oxfam in Vietnam

Dự án này được thực hiện bởi liên minh ba tổ chức phi chính phủ quốc tế – CARE, Oxfam, và SNV với sự hỗ trợ của chính phủ Australia. Dự án WEAVE hướng tới việc nâng cao vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế và xã hội trong các chuỗi giá trị nông nghiệp ở nông thôn Việt Nam thông qua thúc đẩy bình đẳng giới tạo ra các thay đổi ở nhiều cấp độ – cấp hộ gia đình, cấp cộng đồng với các nhóm sản xuất hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời góp phần cải thiện môi trường chính sách ở cấp vùng miền và cấp quốc gia.

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án WEAVE là khoảng 1.800 phụ nữ và nam giới ở hai tỉnh Lào Cai và Bắc Cạn. Nhiều người trong số họ thuộc các nhóm dân tộc thiểu số và là nông dân nuôi, trồng hoặc tham gia vào các chuỗi giá trị lợn, quế và chuối.  Đồng thời, WEAVE sẽ gián tiếp mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp địa phương, các chủ thể tham gia vào chuỗi giá trị (ngoài những chủ thể mà dự án hướng tới) và người tiêu dùng.

Ảnh hội thảo

Ảnh dự án WEAVE

THÔNG TIN DỰ ÁN: WEAVE flyer

Untitled-1-01

CLIP GIỚI THIỆU DỰ ÁN:

Mời các bạn xem tin tiếng anh tại đây

 

Post a Comment