Building Partnership for Change
Loading images...

Bản tin nhặt sạn giới số 38

January 21st, 2014 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Tài liệu xuất bản/Publications

Với mong muốn đồng hành cùng các nhà báo trong việc thách thức những khuôn mẫu cũ, Oxfam và CSAGA tiếp tục cho ra mắt Bản tin Nhặt sạn giới số 38 với chủ đề “Nghĩ mới, viết khác“. Trong số này, bản tin đề cập đến nhiều khía cạnh thực tiễn liên quan đến nghề làm báo, bao gồm việc xem xét lại một chủ đề vốn đã rất quen thuộc, chuyện bếp núc, dưới một góc nhìn hoàn toàn mới và tạo ra những bản tin hấp dẫn với sự nhạy cảm giới. Trân trọng giới thiệu bản tin tới các nhà báo và các đồng nghiệp!

Bạn có thể tải bản tin dưới đây.

Wishing to accompany journalists in challenging old stereotypes, Oxfam and Csaga continued to work together on The newsletter of gender watchdog on media number 38 with topic “Think openly, write differently”. This time, the newsletter touches on several practical aspects of news production including how to revisit old topics on such a mundane issue as “cooking” with a new angle and how to write interesting news with a great sensitivity on gender. We are happy to introduce this new issue to journalists and colleagues!

You can download the newsletter here.

[scribd id=201069150 key=key-2aocr4x6hfx2xob2aopb mode=scroll]

 

Post a Comment