Building Partnership for Change
Loading images...

Thay đổi cách tiếp cận giảm nghèo đối với cộng đồng dân tộc thiểu số

December 19th, 2013 by Posted in Tài liệu xuất bản/Publications, Về Oxfam/ About Oxfam

Tổ chức quốc tế Oxfam giới thiệu một số nghiên cứu sâu và gợi ý chính sách được tiến hành trong năm 2013, bên thềm Diễn đàn Quan hệ đối tác Phát triển Việt Nam 2013, tổ chức vào ngày 5 tháng 12 năm 2013,  tại Hà Nội.

“Vai trò của thiết chế thôn bản trong giảm nghèo tại một số cộng đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam”. Các thiết chế thôn bản mạnh tại các cộng đồng dân tộc thiểu số đóng vai trò thúc đẩy tiên phong và lan tỏa; thúc đẩy liên kết và hợp tác; thúc đẩy tiếng nói và trách nhiệm giải trình; thúc đẩy tham gia và trao quyền; gìn giữ và phát huy bản sắc; văn hóa dân tộc; thúc đẩy an sinh dựa vào cộng đồng. Do cải cách quản trị ở cấp cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong giảm nghèo, nghiên cứu chú trọng phân tích các vai trò tích cực của thiết chế thôn bản. Nghiên cứu sâu này do Oxfam và ActionAid phối hợp thực hiện. Tải tài liệu tại đây.

“Mô hình giảm nghèo tại một số công đồng dân tộc thiểu số điển hình ở Việt Nam”. Với những khó khăn, hạn chế đa chiều và đan xen của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Việt nam, không có một giải pháp duy nhất nào có thể giúp giảm nghèo nhanh và bền vững. Thay vào đó, là một hệ thống giải pháp tổng hợp được thực hiện phù hợp với đặc trưng của từng cộng đồng dân tộc thiểu số. Oxfam và ActionAid  đã phát triển một khung hướng dẫn trong đó bao gồm các yếu tố chính cần thiết để cấu thành nên những mô hình giảm nghèo thành công. Đây là mô hình liên quan đến việc chia sẻ các thực hành tốt nhất, hỗ trợ công nghệ và kỹ thuật mới cho các cá nhân đi tiên phong, tận dụng các thế mạnh của địa phương, kết nối với cơ sở hạn tầng bên ngoài cũng như duy trì phát triển các hoạt động xã hội và mạng lưới. Tải tài liệu tại đây

“Bất bình đẳng gia tăng: Người dân nghĩ gì?”. Bất bình đẳng gia tăng đang làm suy giảm niềm tin xã hội và niềm tin thể chế của người dân. Thái độ thờ ơ, im lặng và cách ‘tự giải quyết’ những khúc mắc nảy sinh mà không dựa vào các cấp chính quyền tại một số nơi là những dấu hiệu đáng lo ngại bắt nguồn từ sự suy giảm niềm tin thể chế hiện nay. Nghiên cứu này chú trọng tìm hiểu nhận thức của các nhóm dân cư về mối quan hệ tương hỗ giữa bất bình đẳng gia tăng với dịch chuyển xã hội, niềm tin xã hội/niềm tin thể chế và phân bổ nguồn lực – đây là những vấn đề cơ bản của phát triển hài hòa và bền vững mà các nghiên cứu trước chưa đề cập đến hoặc đề cập chưa đầy đủ. Tải tài liệu tại đây

Những nghiên cứu này nằm trong chuỗi các nghiên cứu của Oxfam tại Việt Nam nhằm cung cấp các bằng chứng về giảm nghèo trong cộng đồng dân tộc thiểu số – một trong bốn chủ đề chính trong Diễn đàn năm nay.

Bà Lê Kim Dung, đại diện Oxfam tại Việt Nam cho biết: “Người dân tộc thiểu số chỉ  chiếm 15% dân số Việt Nam  nhưng lại chiếm gần  một nửa  số hộ nghèo. Cứ 10 người DTTS có tới gần 7 người là người nghèo, trong khi so sánh con số này với nhóm người Kinh chỉ là hơn 1 người. Điều này cho thấy bất bình đẳng gia tăng giữa các nhóm người dân. Cần thay đổi tiếp cận giảm nghèo sao cho người DTTS phải là chủ thể của sự phát triển, có tính đến yếu tố văn hóa, chứ không phải là đối tượng nhận hỗ trợ của một số chương trình, dự án. Áp dụng phương pháp phát triển cộng đồng dựa trên tiềm năng/thế mạnh của họ, cải thiện quyền năng và tiếng nói của người dân và các thiết chế thôn bản là những ưu tiên giảm nghèo trong thời gian tới”.

Thông qua Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban Dân tộc và các cơ quan quản lý liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các chính sách hiệu quả hơn nhằm đẩy mạnh giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Post a Comment