Building Partnership for Change
Loading images...

Oxfam – Tình trạng lãng phí thực phẩm và tác động tới con người và môi trường (O2TV)

June 13th, 2013 by Posted in GROW Campaign, Tư liệu hình ảnh/ Videos and Photos

Theo tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), 30-40% sản lượng lương thực tòan cầu hoặc bị lãng phí, hoặc bị mất mát, tương đương mỗi năm có 1.3 tỉ tấn lương thực. Chất thải thực phẩm không chỉ làm lãng phí nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, mà còn gây ra nhiều tác động về môi trường.

Bà Lê Nguyệt Minh – giám đốc chương trình GROW thuộc Oxfam – trả lời phỏng vấn O2TV về vấn đề lãng phí thực phẩm và những tác động của nó đối với môi trường và con người. Oxfam xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

 

Post a Comment