Building Partnership for Change
Loading images...

Oxfam – Lãng phí thực phẩm ảnh hưởng đến môi trường (VTV1)

June 13th, 2013 by Posted in GROW Campaign, Tư liệu hình ảnh/ Videos and Photos

Bà Lê Nguyệt Minh – giám đốc chiến dịch GROW của Oxfam – trả lời phỏng vấn trong chương trình thời sự VTV1 nhân ngày Môi trường thế giới 5/6/2013 với chủ đề “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm”.

Theo bà Lê Nguyệt Minh, mỗi năm trên thế giới có 1.3 tỉ tấn lương thực bị lãng phí, tương đương với tòan bộ số lương thực của cả khu vực cận Sahara sản xuất ra trong một năm. Oxfam đã có nghiên cứu về lãng phí thực phẩm tại 6 nước trên toàn cầu, và có những con số rất đáng lưu ý. Để sản xuất ra 1 kg gạo phải tốn hơn 1400 lít nước. Lãng phí thực phẩm đồng nghĩa với lãng phí tài nguyên của thế giới, ảnh hưởng đến môi trường và lãng phí công sức lao động của những người nông dân sản xuất ra lúa gạo nuôi sống nhân loại.

Oxfam xin trân trọng giới thiệu phóng sự này.

Post a Comment