Building Partnership for Change
Loading images...

TÓM TẮT BÁO CÁO Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

June 12th, 2013 by Posted in Tài liệu xuất bản/Publications

Báo cáo Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trình bày các phát hiện chính từ quá trình tham vấn cộng đồng và các khuyến nghị sửa đổi Dự thảo Luật Đất đai nhằm đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của người dân, đặc biệt là của các nhóm yếu thế như nông dân sản xuất nhỏ, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo cáo này dựa trên kết quả tham vấn hơn 1.300 người dân thuộc các nhóm nói trên, và gần 300 cán bộ chính quyền địa phương ở 22 xã thuộc 11 huyện của 4 tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Bình và Long An.

Hoạt động tham vấn cộng đồng nhằm xác định thực trạng quản lý và sử dụng đất, tác động của nó tới cuộc sống của các nhóm yếu thế, đồng thời xác định rõ những điểm bất cập trong thực thi
pháp luật đất đai và những thiếu sót trong Luật Đất đai năm 2003, từ đó đưa ra những khuyến nghị cụ thể đối với Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Nội dung tham vấn xoay quanh các vấn đề được người dân quan tâm nhiều nhất, bao gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chế độ sử dụng đất đối với đất nông nghiệp do nông dân sử dụng; đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số và đất nông, lâm trường; định giá đất; thu hồi đất, giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất. Sự tham gia của cộng đồng vào các
quyết định về đất đai và giám sát việc thực thi pháp luật đất đai. Tính minh bạch trong quản lý và sử dụng đất đai là hai khía cạnh quan trọng được đề cập trong tất cả các vấn đề trên khi tiến hành tham vấn.

Oxfam xin trân trọng giới thiệu Báo cáo tổng hợp này đến độc giả.

Post a Comment