Building Partnership for Change
Loading images...

Bản tin nhặt sạn giới số 24

May 22nd, 2013 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Tài liệu xuất bản/Publications

Oxfam trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Bản tin ‘Nhặt sạn giới’ số 24, do Oxfam phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) thực hiện. Bạn đọc có thể download bản tin dưới đây.

Post a Comment