Building Partnership for Change
Loading images...

“Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực lãnh đạo về kinh tế cho phụ nữ Raglai” – dự án của Oxfam tại Ninh Thuận

May 15th, 2013 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Sinh kế nông thôn/Rural Livelihoods, Tư liệu hình ảnh/ Videos and Photos

The video clip is about the project “Enhancing Market Access and Promoting Economic Leadership for Raglai Women” within the Oxfam Livelihoods Programme.  The project is designed to develop economic leadership for Raglai women — a matrilineal community in Ninh Thuan province – through supporting commodity production and business orientation, enhancing opportunities to engage with the market and play more of a household economic leadership role. In order to realise this objective, systematic interventions will be carried out such as conducting gendered market mapping and selection to identify potential products; offering support for producer organisations; improving the quality of production services, capacity building for the Raglai particularly on market skills; selective production supports for poor farmers

Video này là thông tin về dự án “Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực lãnh đạo về kinh tế cho phụ nữ Raglai”, nằm trong chương trình Sinh kế nông thôn của Oxfam. Dự án này được thiết kế để nâng cao khả năng lãnh đạo kinh tế cho phụ nữ Raglai – cộng đồng mẫu hệ tại Ninh Thuận – thông qua việc hỗ trợ sản xuất và định hướng thị trường, nâng cao cơ hội tham gia vào thị trường của họ, và giúp họ đóng vai trò quan trọng trong kinh tế gia đình. Để đạt được mục tiêu này, Oxfam đã thực hiện những cách tiếp cận mang tính hệ thống như xây dựng mô hình chợ có yếu tố giới, lựa chọn những sản phẩm tiềm năng, giúp đỡ các tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng năng lực cho người Raglai đặc biệt là kỹ năng về thị trường, và đặc biệt là những hỗ trợ dành riêng cho nông dân nghèo.

 

  1. One Response to ““Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và nâng cao năng lực lãnh đạo về kinh tế cho phụ nữ Raglai” – dự án của Oxfam tại Ninh Thuận”

  2. By carbon monoxide alarm in lexington on May 27, 2013

    As the admin of this web site is working, no doubt very rapidly it will be famous,
    due to its feature contents.

Post a Comment