Building Partnership for Change
Loading images...

Daily life through the eyes of local women

May 15th, 2013 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Sinh kế nông thôn/Rural Livelihoods, Tư liệu hình ảnh/ Videos and Photos

(Cuộc sống thường nhật qua con mắt phụ nữ địa phương)

Some pictures taken by a group of 8 women in Lung Khau Nhin Commune, Muong Khuong District, Lao Cai Province that shows their pespectives, voices and hope.

Oxfam xin trân trọng giới thiệu những bức ảnh tư liệu do nhóm 8 phụ nữ xãLùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai chụp, thể hiện quan điểm, tiếng nói và hi vọng của họ.

 

Post a Comment