Building Partnership for Change
Loading images...

Giới thiệu bản tin Nhặt sạn giới số 33

October 23rd, 2012 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights

Oxfam trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Bản tin ‘Nhặt sạn giới’ số 33, do Oxfam phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (gọi tắt là CSAGA) thực hiện.

Ra mắt bạn đọc ở số này, nhóm làm bản tin xin mang tới các bạn một chủ đề không lạ nhưng rất đáng bàn: Nước mắt đàn ông, để cùng thấy những định kiến giới về hình mẫu một người đàn ông lý tưởng vẫn đang tồn tại trên sản phẩm truyền thông và góp phần tạo ra những giới hạn cho cả hai giới.

Nhóm cán bộ Oxfam và CSAGA trân trọng giới thiệu Bản tin 33 tới bạn đọc!

Post a Comment