Building Partnership for Change
Loading images...

Giới thiệu Cẩm nang Truyền thông có nhạy cảm giới

June 13th, 2012 by Posted in Tài liệu xuất bản/Publications

Vấn đề giới không phải là quá mới ở Việt Nam trong những năm gần đây nhưng thế nào là bình đẳng giới một cách thực chất vẫn còn là chủ đề gây nhiều tranh luận. Truyền thông có sức mạnh đặc biệt góp phần làm cho xã hội hiểu đúng hơn về bình đẳng giới. Do vậy, kiến thức và kỹ năng truyền thông về giới của các nhà báo là điểm cốt lõi tạo nên sức mạnh này. Với mong muốn hỗ trợ nhà báo trong việc xây dựng những tin bài không có các thông điệp và hình ảnh mang định kiến giới, cẩm nang “Truyền thông có nhạy cảm giới” được hoàn thành với sự hợp tác giữa CSAGA, Oxfam, các chuyên gia về giới và các nhà báo.

CSAGA và Oxfam đã tổ chức hội thảo giới thiệu cuốn Cẩm nang tới các phóng viên và những người làm báo vào ngày 14/6. Hội thảo này  cũng là cơ hội đóng góp ý kiến cho bộ công cụ nhặt sạn giới và thảo luận về kế hoạch hợp tác giữa các nhà báo với CSAGA và Oxfam trong tiến trình thúc đẩy bình đẳng giới thực chất tại Việt Nam.

Tải tài liệu tại đây

Post a Comment