Building Partnership for Change
Loading images...

"Bắt bệnh giới" cho sản phẩm truyền thông – Bản tin số 13

September 1st, 2010 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Tài liệu xuất bản/Publications

Trong khuôn khổ của bản tin kỳ này, nhóm quan sát quan tâm đến cách nhìn nhận công bằng, đảm bảo quyền phụ nữ trong các sản phẩm truyền thông khi phản ánh về việc các cô dâu Việt lấy chồng ngoại quốc. Cụ thể, chúng tôi mong muốn được cùng trao đổi về một số khía cạnh như: thực chất của bình đẳng giới trong việc phụ nữ Việt xuất ngoại lấy chồng (cơ hội, thuận lợi, khó khăn, nguy cơ, thách thức…); cách thông tin góp phần xóa bỏ định kiến giới, nâng cao nhận thức cho công chúng về bình đẳng giới; vai trò của truyền thông trong việc vận động chính sách hỗ trợ bảo vệ quyền phụ nữ trong hôn nhân, gia đình… Chúng tôi tin rằng sự hợp tác, chia sẻ thêm từ các nhà báo, các bạn đồng nghiệp có thể làm cho bản tin trở nên hữu ích hơn.

[scribd id=36599794 key=key-1epkpm8buvnkmcrmwwek mode=list]

Post a Comment