Building Partnership for Change
Loading images...

"Bắt bệnh giới" trong sản phẩm truyền thông – Bản tin số 11

August 2nd, 2010 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Tài liệu xuất bản/Publications

Trong số này, chúng tôi sẽ trao đổi về một số bài báo còn mang định kiến giới khi đề cập tới lầm lỗi của nam và nữ trong đời sống nói chung. Đây thực sự là những quan niệm còn tiềm ẩn sâu xa trong mỗi người, không dễ gì thay đổi. Tuy nhiên, nếu chú ý đến nhạy cảm giới, chúng ta có thể tìm cách khiến bài báo đúng đắn và hấp dẫn hơn, điều mà tôi chắc mọi phóng viên đều mong muốn.

[scribd id=34966448 key=key-1bve25flkne5edjur7lk mode=list]

Post a Comment