Building Partnership for Change
Loading images...

"Bắt bệnh" giới trong truyền thông – Bản tin Số 9

May 19th, 2010 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Tài liệu xuất bản/Publications

Bản tin Số 9 – Nhạy cảm giới trong việc đưa tin các vụ án liên quan đến tình dục

Thời gian gần đây, nhóm nhặt sạn giới đã khó khăn hơn rất nhiều trong việc tìm kiếm các bài báo có định kiến giới. Mặc dù phải mất nhiều thời gian hơn, nhưng chúng tôi rất vui mừng vì điều đó thể hiện những tiến bộ nhất định của giới truyền thông.

Với khuôn khổ của bản tin kì này, nhóm quan sát quan tâm trước hết đến vấn đề nhạy cảm giới trong các sản phẩm truyền thông phản ánh những vụ án liên quan đến tình dục. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn được cùng trao đổi về một số khía cạnh như: việc nhìn nhận người nam giới, người phụ nữ trong vai trò nạn nhân và thủ phạm; cách thông tin thể hiện sự công bằng giới, góp phần nâng cao nhận thức cho công chúng về giới, quyền tình dục và luật pháp liên quan …Chúng tôi tin rằng, các nhà báo, các bạn đồng nghiệp có thể bổ sung thêm nhiều ví dụ làm phong phú thêm cho bản tin.

Bản tin số 9

[scribd id=31581814 key=key-1vz7nqtxw3css526xw5q mode=list]

Post a Comment