Building Partnership for Change
Loading images...

Doanh nghiệp Việt Nam và câu chuyện bình đẳng giới

August 31st, 2015 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights | No Comments »

Theo nghiên cứu mới đây của tổ chức Lao động Quốc tê (ILO), Việt Nam hiện xếp hạng thứ 76 trong số 108 quốc gia về tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý trong doanh nghiệp. Tại Việt Nam, hiện nay chỉ có khoảng 1/4 tổng số chủ doanh nghiệp là nữ giới và hầu hết họ là chủ các doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ.

Đứng ở góc độ tiềm năng và khả năng, không có sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới làm chủ kinh doanh, tuy nhiên thực tế cho thấy phụ nữ thường gặp nhiều khó khăn hơn trong việc điều hành và phát triển doanh nghiệp, phần lớn là do những định kiến giới còn tồn tại dẫn đến những kỳ vọng cao của xã hội áp đặt lên phụ nữ như “giỏi việc nước – đảm việc nhà”, sự hạn chế về cơ hội cũng như sự đầu tư cho phụ nữ; cùng với những chính sách hạn chế sự phát triển như độ tuổi về hưu sớm, ít cơ hội thăng tiến…

Để tìm hiểu những phân tích sâu hơn về các rào cản và những giải pháp cải thiện vấn đề nữ giới lãnh đạo, mời các bạn theo dõi tọa đàm với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam và câu chuyện bình đẳng giới” dưới đây với sự tham gia thảo luận của bà Nguyễn Thị Lê Hoa – Đại diện Oxfam tại Việt Nam

[Oxfam’s Opportunity] Regional Consultant – Private Sector and Resilience Programme Development Trajectory

August 17th, 2015 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career | No Comments »

Oxfam is currently seeking a regional consultant for the Private Sector and Resilience Programme Development Trajectory to support the Regional Programme Lead, Regional Support Team and country teams to facilitate discussions among country teams, to develop full proposals to global donors and to contribute significantly and effectively to moving the programme development processes forward at country and regional levels.

Scope of work

  • The timeframe of the consultancy service is from September – December 2015.
  • The regional consultant is expected to be based in Hanoi (most favorable), with frequent travels for face-to-face meeting with country teams and regional support team.

Main responsibilities include: Development of a regional programme on private sector resilience; Donor mapping; and Co-ordination

For the detailed information and requirement, please read here: Annex TOR regional consultant (PSR Programme) August 2015

Application Procedure

The interested consultants should send:

  • A formal expression of interest or cover letter stating desired consultancy fees during September – December 2015 period.
  • Updated resume.

to Ms Vu Minh Hai (Regional Lead – vmhai@oxfam.org.uk), and cc Derk Byvanck, Oxfam Policy Advisor Food and Climate Justice Lobby & Advocacy (Derk.Byvanck@oxfamnovib.nl) and Janice Ian Manlutac, Asia Regional Change Lead-Building Resilience (jmanlutac@oxfam.org.uk)  by CoB on 31st August 2015.

Please note that Oxfam will only be contacting the short-listed applicants.

– Oxfam is an equal opportunity employer –

[Oxfam’s Opportunity] Writing & Editing Consultancy

August 14th, 2015 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career | No Comments »

Oxfam is currently seeking an experienced and dynamic Vietnamese/International consultant for Writing and Editing, under the overall supervision of Oxfam’s Knowledge Management Coordinator, to support Oxfam’s documentation process within our recently scaled up communications strategy.

Work duration: From early September to mid October 2015 (Total working days: 22)

Major responsibilities and tasks:

  • Collect information from the Oxfam Country Strategy and various programme/project documents.
  • Discuss with Country Leader Team members and relevant programme/project responsible to get more insight and clarification and agree on how programme/project ideas should be articulated
  • Write and edit the agreed content with a professional writing style that well reflects Oxfam’s perspective on poverty and inequality reduction.
  • Revise and finalise the documentation following Oxfam in Vietnam’s and Head Office’s comments

For the detailed information and requirement, please read here: Oxfam_Writing and Editing Consultancy_TOR_Aug 15

 

How to Apply:
Interested candidates please send CV to hang.tranthanh@oxfamnovib.nl to the attention of Tran Thanh Hang (Finance & Support Manager) no later than 20 August 2015.

– Oxfam is an equal opportunity employer –

[Oxfam’s Opportunity] Programme Finance Officer

August 7th, 2015 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career | No Comments »

Oxfam is currently seeking a Programme Finance Officer to support programme staff (mainly to Livelihoods and Right To Be Heard programme) in practising an effective system in Partner Financial Control and Management, and Donor Reporting.

Location: Based at the Oxfam Hanoi office with occasional travel to other locations in Vietnam as required.
Duration: 10 months.
Job purpose:

  • The post will be responsible to maintain Oxfam financial requirement, capacity building for staff and partners, manage the partner’s financial reporting, and performing partner audit. (Minimum one audit for each partner every 6 months)
  • The post will also be responsible for preparing and monitoring donor reports as well as coordinating with other finance staff in supporting programme finance.

For the detailed information, please read here: TOR – Programme Finance Officer – 2015

Application form: OGB VN Application Form

The closing date for application: before 12:00pm 21st August 2015

How to Apply:
Interested candidates can send a cover letter, Application Form with reference: INT1676 , and copies of relevant degrees to:
Human Resource Department
Oxfam Great Britain, 22 Le Dai Hanh, Hanoi.
or E-mail: hanoihr@oxfam.org.uk;

– Oxfam is an equal opportunity employer –

Trust and Choice of the Public – Women’s Leadership in Politics

August 4th, 2015 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Tài liệu xuất bản/Publications | No Comments »

Oxfam and CEPEW recently published the report “Trust and Choice of the Public – Women’s Leadership in Politics” which presents the outcomes of a study on public perception on women’s leadership in politics in Vietnam conducted in 2014. The study shows that a majority of the public have trust in women’s capacities in taking political leadership positions. However, their choice does not reflect their trust. What influenced their choice of selecting political leaders? Gender stereotypes and imposed expectations and criteria on leading women were identified as the main hindrances. Women are expected to fulfil their family duties and excel at work at the same time. In addition, women leaders are judged by how they look, what clothes they are wearing, which create double pressure on them. Surprisingly, gender stereotypes are highly prevalent among older and more educated groups, particularly among the civil servant groups who are considered more forward-looking. Hence, our recommendations call for changes in people’s awareness and institutional practice. Suggestions like changing the way mass media is portraying women leaders, and institutionalizing and implementing gender equality policies to enhance women’s political participation are critical to achieving changes in public perception on women’s leadership in politics in Vietnam.

For the full report, please refer to our resource center: Trust and Choice of the Public – WPL – Jul 2015

Niềm tin và sự lựa chọn của công chúng – Nữ giới lãnh đạo trong hệ thống chính trị

August 4th, 2015 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights, Tài liệu xuất bản/Publications | 1 Comment »

Oxfam cùng với Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) vừa xuất bản báo cáo mang tên “Niềm tin và sự lựa chọn của công chúng – Nữ giới lãnh đạo trong hệ thống chính trị”, trình bày những kết quả của nghiên cứu về Quan điểm của công chúng đối với Phụ nữ tham gia chính trị tại Việt Nam được thực hiện vào năm 2014. Nghiên cứu đã cho thấy nhìn chung công chúng có niềm tin vào năng lực của phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, quyết định lựa chọn các vị trí lãnh đạo của người dân lại không phản ánh niềm tin này của họ. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của công chúng? Định kiến giới, các tiêu chuẩn và kỳ vọng áp đặt lên phụ nữ làm lãnh đạo được xác định là những cản trở chủ yếu. Phụ nữ được kỳ vọng vừa giỏi giang trong công việc mà vẫn hoàn thành tốt các nghĩa vụ gia đình. Thêm vào đó, họ càng chịu nhiều áp lực khi bị đánh giá về cả ngoại hình, phong cách bên cạnh trình độ làm việc. Điều bất ngờ là nhóm dân chúng có học thức và lớn tuổi hơn lại có định kiến giới nặng nề hơn, thậm chí là cả nhóm công chức cán bộ được coi là có tư tưởng cấp tiến hơn cũng giữ định kiến này. Chính vì vậy, những khuyến nghị của chúng tôi kêu gọi sự thay đổi trong nhận thức của công chúng, cán bộ công chức và các đối mới trong áp dụng chính sách.  Các gợi ý như thay đổi cách truyền thông đại chúng mô tả nữ lãnh đạo, thể chế hóa và thực hiện các chính sách bình đẳng giới nhằm đảm bảo sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị là rất cần thiết.

Mời bạn đọc thêm báo cáo tại đây: Niem tin va Su lua chon cua Cong chung – Thang 7.2015

COALTION SUPPORT PROGRAMME PHASE II – Regional Sharing and Planning Workshop

July 28th, 2015 by Posted in Uncategorized | No Comments »

On July 9th and 10th, Oxfam and Australia’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) hosted the Regional Sharing and Planning Workshop to discuss programme options and share lessons among the Coalition Support Programme (CSP) and similar multi-stakeholder initiatives in other Southeast Asian countries. The regional workshop is part of a series of evaluation and documentation activities being undertaken in 2015 to capture lessons learnt to date, summarise results from Phase I and plan for Phase II of the CSP. Workshop participants were representatives of the six Coalitions supported by the CSP, DFAT in Hanoi and from the Region, DFID in Hanoi, VCCI, national and regional CSO/coalition initiatives from Malaysia, the Philippines, Cambodia, Laos and Myanmar, Oxfam in Vietnam, Thailand, Australia and Cambodia.

IMG_5054

Key outcomes of group discussions included: (1) Coalition structure could be flexible depending on the context and the issue on which the coalition is working. A coalition should have a core group consisting of members with expertise and can be open for new member organisations to join over time; (2) Issues selected should be of public concern which coalition members have shared objective and voice in policy influencing opportunities; (3) Coalitions identity should be made known to maximize their impact rather than emphasizing the identities of individual members; and (4) Donor supports are expected to be long-term, flexible and not too prescriptive. Donors should play an intermediatory role and be part of the process.

Engaging private sector in multi-stakeholder coalitions should imply addressing issue(s) of common interest of private sector and coalition members. Different models of coalition and regional experiences were presented to contribute inputs for programme options. The outputs of the planning process for Phase II by December 2015 will include a Comparative Assessment of Lessons Learnt from Multi-stakeholder Processes (Aug-Sep), an Analysis of Potential Relationships between Country-based Coalitions and Regional Networks and Issues (Sep), Political Economy Analysis of Feasibility of New Coalition Topics (Oct), Design of CSP Phase II (Oct-Dec).

IMG_5278

Ms. Claire Ireland

The Australian Counsellor for Development Cooperation to Vietnam, Ms. Claire Ireland highly appreciated the results and the great momentum created from Phase I and confirmed the Australian Government’s new commitment on engaging private sector in development, which she said was a “challenging area”.  Ms. Ireland reaffirmed DFAT’s continued support for the CSP and emphasised the importance of taking lessons learnt for the right programming for Phase II.

For more photos, please visit: https://flic.kr/s/aHskdwXgds

[Oxfam’s Opportunity] Communications Intern

July 22nd, 2015 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career | 3 Comments »

We are currently seeking one Vietnamese national to fill the internship position: Communications Intern

Working location: Oxfam Hanoi Office with occasional travel to project areas.

Report to: Knowledge Management Coordinator

For the detailed information, please read here: Communication intern JD_updated July 2015

How to apply:

Interested candidates can apply by sending a motivation letter and Curriculum Vitae to hang.tranthanh@oxfamnovib.nl to the attention of Tran Thanh Hang – Finance & Support Manager

Closing date for application: 10 August, 2015. 

– Oxfam is an equal opportunity employer –

[Oxfam’s Opportunity] Programme Intern, Advocacy Coalition Support Programme

July 22nd, 2015 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career | No Comments »

We are currently seeking one Vietnamese national to fill the internship position: Programme Intern, Advocacy Coalition Support Programme

This is an initiative designed to increase opportunities for Vietnamese citizens to participate in decision-making, by supporting coalitions to engage in policy advocacy, monitoring the implementation process to ensure that the policies are relevant and responsive to people’s needs and expectations.

Working location: Oxfam Hanoi Office with occasional travel to project areas.

Allowance: Based on Oxfam’s intern policies; when travel to project site required intern will receive the same travel allowance as full-time staff.

Internship duration:              August 2015 – March 2016

For the detailed information, please read here: Vacancy-of-VEAP- Intern_Jul 2015

How to apply:

Interested candidates can apply by sending a cover letter, CV, and copies of relevant degrees to:

Human Resource Department

Oxfam Great Britain, 22 Le Dai Hanh, Hanoi.

or E-mail: hanoihr@oxfam.org.uk

Note: Please contact us via the above E-mail if any question, Telephone contact is not welcome.

We regret that only short-listed applicants will be contacted.

Closing date for application: 02 August, 2015. 

 

– Oxfam is an equal opportunity employer –

[Oxfam’s Opportunity] Programme Intern, Education Governance Programme

July 16th, 2015 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career | 2 Comments »

We are currently seeking one Vietnamese national to fill the internship position: Programme Intern, Education Governance Programme 

Working location: Oxfam Hanoi Office with occasional travel to project areas.

Allowance: Based on Oxfam’s intern policies; when travel to project site required intern will receive the same travel allowance as full-time staff.

Starting from:              10th August 2015

For the detailed information, please read here: Vacancy-of-Aim2 intern_Jul 2015

How to apply:

Interested candidates can apply by sending a cover letter, CV, and copies of relevant degrees to:

Human Resource Department

Oxfam Great Britain, 22 Le Dai Hanh, Hanoi.

or E-mail: hanoihr@oxfam.org.uk

Note: Please contact us via the above E-mail if any question, Telephone contact is not welcome.

We regret that only short-listed applicants will be contacted.

Closing date for application: 31 July, 2015. 

 

– Oxfam is an equal opportunity employer –