Loading images...

[Oxfam's opportunity] – MATERNITY LEAVE COVER FOR GOVERNANCE PROGRAM OFFICER/FUNDING OFFICER

April 15th, 2014 by Posted in Tuyển dụng/Recruitment | No Comments »

CAREER OPPORTUNITY: 

Oxfam is an international agency of 17 organizations working together in 94 countries and with partners and allies around the world to find lasting solutions to poverty and injustice. In Vietnam, Oxfam is recognized as one of the leading international NGOs, especially in rural development, disaster risk reduction and humanitarian response, civil society development, ethnic minorities, and women’s empowerment.

We are looking for an experienced and dynamic Vietnamese citizen/person to fill the following position: Read the rest of the entry »

[Oxfam's opportunity] – OXFAM SENIOR PRIVATE SECTOR PROGRAM MANAGER

April 15th, 2014 by Posted in Tuyển dụng/Recruitment | No Comments »

CAREER OPPORTUNITY:

Oxfam is an international agency of 17 organizations working together in 94 countries and with partners and allies around the world to find lasting solutions to poverty and injustice. In Vietnam, Oxfam is recognized as one of the leading international NGOs, especially in rural development, disaster risk reduction and humanitarian response, civil society development, ethnic minorities, and women’s empowerment.

Read the rest of the entry »

[Oxfam's opportunity] – OXFAM CAMPAIGN AND ADVOCACY MANAGER

April 15th, 2014 by Posted in Tuyển dụng/Recruitment | No Comments »

CAREER OPPORTUNITY:

Oxfam is an international agency of 17 organizations working together in 94 countries and with partners and allies around the world to find lasting solutions to poverty and injustice. In Vietnam, Oxfam is recognized as one of the leading international NGOs, especially in rural development, disaster risk reduction and humanitarian response, civil society development, ethnic minorities, and women’s empowerment.

We are looking for an experienced and dynamic person to fill the following position:

OXFAM CAMPAIGN AND ADVOCACY MANAGER Read the rest of the entry »

Thách thức cho công tác giảm nghèo bền vững

April 3rd, 2014 by Posted in Quản trị/Governance | No Comments »

Nguồn: daibieunhandan.vn – 10:37 | 03/04/2014

Vấn đề bất bình đẳng gia tăng hiện đang là một thách thức cho công tác giảm nghèo bền vững của Việt Nam. Trao đổi với PV báo ĐBND về vấn đề này, Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa – Điều phối viên Chương trình vận động chính sách và truyền thông, Tổ chức phi chính phủ Oxfam cho rằng, trong thời gian tới, Việt Nam cần đặt trọng tâm vào việc giảm bất bình đẳng về cơ hội, từ đó tạo niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo cho người dân.

Tư vấn tập huấn cho Chương trình Quản trị Giáo dục tại tỉnh Ninh Thuận

April 2nd, 2014 by Posted in Giáo dục/ Education, Tuyển dụng/Recruitment | No Comments »

Oxfam tìm kiếm tư vấn cho hai khóa tập huấn ở tỉnh Ninh Thuận cho Chương trình Quản trị Giáo dục tại Việt Nam:

(i) Khóa tập huấn về “Nâng cao sự tự tin và sáng tạo của trẻ em thông qua các hình thức nghệ thuật trong phát triển” tại tình Ninh Thuận

(ii) Khóa tập huấn về “Nâng cao kỹ năng truyền thông bằng phương pháp kịch tương tác cho phụ huynh học sinh (PHHS) và thanh niên nòng cốt” tại tỉnh Ninh Thuận

Thông tin chi tiết dưới đây:

Nâng cao tính sáng tạo của trẻ em thông qua các hình thức nghệ thuật

Nâng cao kỹ năng truyền thông bằng phương pháp kịch tương tác

 

Khởi động chương trình Đầu tư Tác động Xã hội của Oxfam

March 31st, 2014 by Posted in Uncategorized | 3 Comments »

Oxfam tại Việt Nam khởi động dự án hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh có tác động tích cực đối với sự phát triển của cộng đồng và xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Dự án này là một phần trong Chương trình Đầu tư Tác động Xã hội của Oxfam hiện đang được triển khai thử nghiệm ở ba nước Nigeria, Uganda và Việt Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến là 8 triệu Euro. “Các doanh nghiệp xã hội đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, tuy là loại hình doanh nghiệp mới, song các doanh nghiệp xã hội cũng ngày một chứng tỏ vai trò của họ trong việc tạo ra những tác động xã hội tích cực, giúp đỡ cho những nhóm yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên họ đang gặp nhiều thách thức để có thể phát triển và phát huy vai trò của mình bao gồm các khó khăn về tiếp cận nguồn vốn, xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả, và tiếp cận thị trường,” Bà Nguyễn Lê Hoa, Quyền Giám đốc Oxfam tại Việt Nam chia sẻ.

Thông qua Chương trình Đầu tư Tác động Xã hội, những can thiệp đầu tiên của Oxfam sẽ hướng đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội về vốn dưới hình thức cho vay ưu đãi và tín chấp, đồng thời nâng cao năng lực để nhân rộng mô hình kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động, tăng khả năng kinh doanh, đưa tác động xã hội lên một qui mô lớn hơn từ đó nâng cao năng lực tiếp cận tới các nguồn vốn đầu tư xã hội.

Read the rest of the entry »

Launch of Oxfam’s new project- “Pro-Poor Policy Monitoring and Analysis in Vietnam”

March 28th, 2014 by Posted in Uncategorized | No Comments »

On 28th March 2014, Oxfam in Vietnam will launch its new project “Pro-poor Policy Monitoring and Analysis in Vietnam”. Between 2014 and 2016, the project will operate in 10 provinces and cities throughout Vietnam. It will conduct longitudinal pro-poor policy monitoring and in-depth thematic policy analysis based on four main themes (ethnic minority poverty, inequality, urban poverty and local governance reform) and three types of policy (Planning and Fiscal Decentralization, Agricultural Development and Vocational Training).

Oxfam in Vietnam recently conducted research into existing pro poor policies. They found that, as of March 2014, there are 501 pro poor policies currently being implemented in Vietnam. 188 of these policies provide support to the poor directly (through monetary support, education programs etc.) and 313 provide support to the poor indirectly.

Almost all of these policies focus on supporting the specific needs of poor individuals, poor households and poor areas. There have not been any specific policies on how budgets should be allocated or spent, on monitoring and evaluating resource management, or on which methods should be used to implement pro-poor interventions.

Read the rest of the entry »

Công bố Dự án “Theo dõi và phân tích các chính sách giảm nghèo” tại Việt Nam

March 28th, 2014 by Posted in Quản trị/Governance | No Comments »

Tổ chức quốc tế Oxfam tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố dự án ‘Theo dõi và phân tích các chính sách giảm nghèo’ vào ngày 28 tháng 3 tại Hà Nội. Trong vòng ba năm, từ 2014 tới 2016, Dự án sẽ triển khai hoạt động tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước, với việc giám sát thường niên các chính sách nghèo ở cấp cơ sở, và phân tích sâu theo bốn khía cạnh chính là nghèo của người dân tộc thiểu số, bất bình đẳng, nghèo đô thị, và quản trị địa phương, bao trùm trong ba lĩnh vực chính sách trọng tâm là Lập kế hoạch và Phân cấp tài chính, Khuyến nông và Dạy nghề.

Read the rest of the entry »

Tư vấn tập huấn thúc đẩy sự tham gia của PHHS trong hoạt động trường học

March 7th, 2014 by Posted in Tuyển dụng/Recruitment | No Comments »

            I.        Giới thiệu chung

Chương trình quản trị giáo dục của Oxfam hướng tới việc tăng cường tiếng nói của những đối tượng chịu thiệt thòi (đặc biệt là phụ nữ, trẻ em gái và đồng bào dân tộc thiểu số), thúc đẩy việc thực hiện quyền của họ và tạo ảnh hưởng tới quá trình ra quyết định, chính sách liên quan đến cơ hội tiếp cận một nền giáo dục cơ bản có chất lượng. Cụ thể, những ưu tiên của chương trình là:

1. Hỗ trợ trẻ em và các bậc cha mẹ (nhất là trẻ em gái và dân tộc thiểu số) nói lên tiếng nói, khẳng định và thực hiện quyền của mình.
2. Tăng cường việc thực hiện trách nhiệm giải trình từ những người có thẩm quyền ra quyết định và chính sách trong quá trình cung cấp dịch vụ công, cụ thể là dịch vụ giáo dục cơ bản có chất lượng cho người nghèo và dân tộc thiểu số
3. Đẩy mạnh mạng lưới quốc gia các tổ chức xã hội dân sự (đặc biệt là các tổ chức về thanh thiếu niên và phụ nữ) nhằm thúc đẩy trách nhiệm giải trình xã hội trong lĩnh vực giáo dục.

[Oxfam's opportunity] – WRITTEN TENDER

March 5th, 2014 by Posted in Tuyển dụng/Recruitment | No Comments »

Invitation to tender for HR services in Phnom Penh.

Written applications by March 8th 2014 to: rathas@oxfam.org.au

Oxfam (Oxfam Novib and Oxfam Australia) plans to implement a 3.5 year project in the Mekong region[1] on Regional Water Governance commencing 10th March 2014.  Qualified HR consultancy services are sought to assist the Mekong Regional Office (based in Phnom Penh) to recruit six posts for the implementation of the project. The consultant(s) will enable Oxfam to recruit the best skilled people in accordance with Oxfam’s policies and procedures to work with the existing regional team to implement the project. Draft job descriptions for the posts will be available once the consultant(s) are appointed.

The anticipated timeline is a maximum of 4 months with a schedule of some part time and some full time work. 

Read the rest of the entry »