Building Partnership for Change
Loading images...

NEW ZEALAND EMBASSY ANNOUNCES USD$50,000 OF HUMANITARIAN AID TO BEN TRE

April 28th, 2016 by Posted in Cứu trợ/ Humanitarian | No Comments »

Ha Noi, 28 April 2016 – Today the New Zealand Embassy announced humanitarian aid, totalling US$50,000, to communities in Ben Tre Province affected by drought and saltwater intrusion.

The assistance will be provided through an ongoing US$4.0 million New Zealand government funded project in the province, Building resilience to disaster and climate risks of men and women in Ben Tre Province, implemented by Oxfam in Vietnam. The emergency relief responds to urgent needs of children, women, and men in 15 most affected communes in Binh Dai, Ba Tri, and Thanh Phu districts.

Up to 6,000 cow and goat farmers in these three districts will receive cash grants, to buy food and water supplies for their animals, which they are dependent on for their livelihoods.

New Zealand Ambassador to Vietnam, H.E Haike Manning, said: “We recognise the serious impact that the drought and saltwater intrusion is having on communities in southern and central provinces of Viet Nam.  This assistance is a modest, but practical contribution to the communities we are already working with through our existing project, and is an example of New Zealand’s ongoing commitment to supporting vulnerable communities across Vietnam.”

“New Zealand will continue sharing its experience and working closely with our partners, such as Oxfam, to assist local communities to deal with drought and saltwater intrusion and the effects of climate change in the Mekong Delta region.”

In addition, Oxfam is working in collaboration with the local government in Ben Tre Province to provide safe drinking water to more than 6,000 women and men.

“The drought and saltwater intrusion has made hundreds of thousands of families more serious, while most of them are already living under poverty line”, said Oxfam Country Director Babeth Lefur, “Oxfam commits to implement this emergency response at the highest responsibility and efficiency”.

 

Some pictures of the emergency response:

https://www.flickr.com/photos/oxfaminvietnam/albums/72157665314820763

 26671681825_59a244dc55_o

For further information, please contact:

Vu Xuan Viet (Mr.), Oxfam Humanitarian Lead, Tel. (84-4) 39454448, Mob (84) 908886399, Email: Viet.VuXuan@oxfamnovib.nl

Pham Viet Anh (Mr.), Development Manager (Agriculture and Partnership Funding) New Zealand Aid programme, Tel. +84 4 3824 1481 (211), Email: Viet-anh.Pham@mft.net.nz

About Ben Tre’s drought and saltwater intrusion:

Nine out of thirteen Mekong Delta provinces are facing one of the worst droughts the region has seen in ninety years. Trigged by El Nino, the drought is having significant impact by limiting agricultural production, straining livelihoods, and exacerbating food insecurity among poor and vulnerable communities in the region. 164 communes in Ben Tre province have been in the historical effected list. Ben Tre was among the first provinces declaring drought and saltwater intrusion disaster status and requesting support from the central government.

 

SỨ QUÁN NIU DI-LÂN CÔNG BỐ KHOẢN CỨU TRỢ KHẨN CẤP TRỊ GIÁ 50 NGÀN ĐÔ LA MỸ CHO BẾN TRE

April 28th, 2016 by Posted in Cứu trợ/ Humanitarian | No Comments »

Hà nội, ngày 28 tháng 4, 2016 – Hôm nay Sứ quán Niu Di-lân công bố khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 50 ngàn đô la Mỹ cho một số vùng thuộc tỉnh Bến Tre đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn.

Khoản hỗ trợ được cung cấp thông qua dự án “Xây dựng khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với rủi ro thảm họa và khí hậu cho phụ nữ và nam giới tại tỉnh Bến Tre, Việt Nam”, trị giá 4 triệu USD của chính phủ Niu Di-lân, do tổ chức Oxfam tại Việt Nam đang triển khai. Việc cứu trợ khẩn cấp nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của trẻ em, phụ nữ và nam giới ở 15 xã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại các huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú.

Hơn 6000 hộ nông dân nuôi bò và dê tại 3 huyện trên sẽ nhận được một khoản tiền để mua thức ăn và nước phục vụ cho hoạt động sản xuất và chăn nuôi gia súc, là nguồn sinh kế của họ.

Đại sứ Niu Di-Lân tại Việt Nam, ngài H.E Haike Manning, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy những tác động nghiêm trọng mà hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra tại cộng đồng các tỉnh phía Nam và miền Trung Việt Nam. Sự trợ giúp này là một đóng góp khiêm tốn nhưng thiết thực cho các cộng đồng nơi chúng tôi đang triển khai dự án, và là một bằng chứng về cam kết lâu dài của Niu Di-Lân nhằm hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương trên khắp Việt Nam”.

“Niu Di-Lân sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, và đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đối tác của chúng tôi, như tổ chức Oxfam, để hỗ trợ các cộng đồng ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn và các tác động của biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.”

Bên cạnh đó, tổ chức Oxfam đang làm việc phối hợp với chính quyền địa phương tại tỉnh Bến Tre để cung cấp nước uống sạch cho hơn 6.000 phụ nữ và nam giới.

“Hạn hán và xâm nhập mặn đã làm cho cuộc sống của hàng trăm ngàn gia đình nghiêm trọng hơn, trong khi phần lớn họ đã đang sống dưới mức nghèo”, Giám đốc Quốc gia của Oxfam tại Việt Nam – bà Babeth Lefur cho biết, “Oxfam cam kết thực hiện ứng phó khẩn cấp này với hiệu quả và trách nhiệm cao nhất”.

oxfam

Một số ảnh về công tác cứu trợ khẩn cấp đang được triển khai:

https://www.flickr.com/photos/oxfaminvietnam/albums/72157665314820763

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ông Vũ Xuân Việt, Trưởng nhóm cứu trợ khẩn cấp Oxfam. Điện thoại: 04  39454448, Di động: 0908886399, Email: viet.vuxuan@oxfamnovib.nl

Ông Phạm Việt Anh, Quản lý Chương trình Viện trợ Niu Di-lân (Nông nghiệp và Quỹ Đối tác). Điện thoại: 04 3824 1481 (211), Email: viet-anh.pham@mft.net.nz

 

Về hạn hán và xâm nhập mặn ở Bến Tre:

9 trong 13 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long hiện đang chịu cảnh hạn hán nặng nhất được ghi nhận trong vòng 90 năm qua. Bị tác động bởi El Nino, hạn hán đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp, sinh kế người dân, cũng như nguy cơ gây mất an ninh lương thực trong các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương trong khu vực. 164 xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã nằm trong danh sách bị tác động lịch sử. Bến Tre là một trong những tỉnh đầu tiên tuyên bố tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn và yêu cầu hỗ trợ từ chính phủ.

Oxfam’s oppoturnity: Consultancy services for GRAISEA’s CSR promotion in aquaculture value chains

April 27th, 2016 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career | No Comments »

Oxfam is a world-wide development organisation that mobilizes the strength and voice of people against poverty, inequality and injustice. Oxfam’s vision is a just world without poverty: a world in which people can influence decisions that affect their lives, enjoy their rights, and assume their responsibilities as full citizens of a world in which all human beings are valued and treated equally. We are a confederation of 18 Oxfam organisations working together in more than 90 countries. Oxfam works with partner organisations and alongside vulnerable women and men to end injustices. Oxfam in Vietnam is working to seek transformative changes in policies, practices and beliefs in ways that will fundamentally improve the lives of poor and marginalised women and men, and ensure that all citizens have the same opportunity to enjoy their rights.

We are looking for Consultancy services for GRAISEA’s CSR promotion in aquaculture value chains 

Detailed information can be found from the TOR_CSR consultancy for Index development and training_v26042016

Proposal should be submitted in English that indicates clearly which packages it applies for by email before  5 PM on May 10 2016, to:

Do Thuy Ha, Private Sector Projects Manager

E-mail: ha.dothuy@oxfamnovib.nl;  Phone: 84-903262000

Oxfam offers an attractive benefit package. We regret that only short-listed applicants will be contacted.

Oxfam is an equal opportunity employer.

Oxfam’s opportunity: Communications specialist

April 22nd, 2016 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career | No Comments »

We are looking for national candidates to fill the position of Communications specialist.

Detailed information can be found from the TOR:  Vacancy_Communications Specialist

Interested candidates can email your application including a motivation letter and curriculum vitae and mentioning reference number OXFCOM22.04.16 to HR.Vietnam@oxfamnovib.nl.

The closing date for application: 17h00 Thursday 5 May 2016

Oxfam offers an attractive benefit package. We regret that only short-listed applicants will be contacted.

Oxfam is an equal opportunity employer.

Oxfam: Tuyển tư vấn làm phim

April 22nd, 2016 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career, Uncategorized | No Comments »

Mục đích của nhiệm vụ của tư vấn là sử dụng các tư liệu sẵn có của Oxfam gồm thông tin về tổ chức và băng hình dựng một video clip có độ dài 5 phút về Oxfam tại VN. Nội dung kịch bản sẽ được thảo luận giữa Oxfam và tư vấn dựng phim

TOR chi tiết: MAKING OXFAM FILM_TOR

Xin gửi CV và đề xuất kỹ thuật tới hang.tranthanh@oxfamnovib.nl không muộn hơn 3/5.

Oxfam’s opportunity: Consultant for “Study on the solution of sustainably economic household development for small scale pig producers in Laocai”.

April 20th, 2016 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career | No Comments »

Oxfam is an international confederation of 17 organizations working together in 94 countries and with partners and allies around the world to find lasting solutions to poverty and injustice. In Vietnam, Oxfam is recognized as one of the leading international NGOs, especially in rural development, disaster risk reduction and humanitarian response, civil society development, ethnic minorities, and women’s empowerment.

We are looking for a consultant for “Study on the solution of sustainably economic household development  for small scale pig producers in Laocai”.

Detailed information can be found from the TOR_Nghien cuu giai phap tang hieu qua chuoi -Pig PPP April16

Interested candidates please send CV and technical proposal to the following email: ha.dothuy@oxfamnovib.nl

The closing date for application:  27th April 2016.

Oxfam offers an attractive benefit package. We regret that only short-listed applicants will be contacted.

Oxfam is an equal opportunity employer.

Oxfam’s opportunity: Consultancy for Political Economy Analysis on Engaging the Seafood Sector in Southeast Asia

March 24th, 2016 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career | No Comments »

Oxfam seeks a consultant to conduct a multi-country study of the seafood sector in Southeast Asia during April-June 2016, with a particular focus on potential for engagement with private sector companies on labour and environmental rights. Field research should be conducted in Vietnam, Thailand, and at least one of the other ASEAN countries under consideration for inclusion in a new multi-stakeholder initiative. Desk study, e-mail and skype interviews may be selected to support direct fieldwork. The focus of analysis should be practical, rather than academic.

The selected consultant should:

  • Have at least 15 years’ experience in international development, particularly in Southeast Asia and/or in one or more of the sectors covered in the study;
  • Demonstrate expertise in governance analysis, including consideration of political economy, gender, environment, and labour issues;
  • Have experience and capacity in engaging with private sector actors in developing countries, preferably relating to the seafood industry;
  • Show a track record of previous research and publications on governance, private sector development, agricultural policy, or related topics;
  • Be fluent in written and spoken English (required), and at least one other regional language (preferred).

To apply, please send a CV and cover letter explaining your interest in the PEA research, proposed research schedule, and budget to: Tran Thanh Hang, Human Resource Administrator (hang.tranthanh@oxfamnovib.nl) by 3 April 2016.

For the detailed information, please read here: Seafood PEA TOR final Mar16

Oxfam offers an attractive benefit package. We regret that only short-listed applicants will be contacted.

Oxfam is an equal opportunity employer.

Thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong quy trình bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân ở Việt Nam

March 10th, 2016 by Posted in Bình đẳng giới và Quyền của phụ nữ/ Gender Equality and Women Rights | No Comments »

Quyền bầu cử của cả nữ giới và nam giới không chỉ là quyền bỏ phiếu, quyền ứng cử và trúng cử làm đại biểu dân cử. Quyền này còn bao gồm quyền tham gia bình đẳng vào các tổ chức phụ trách bầu cử, được đối xử công bằng và không phân biệt đối xử trong danh sách những người ứng cử, được tương tác với những người ứng cử trong các cuộc vận động bầu cử, tham gia bỏ phiếu một cách trực tiếp và đảm bảo nguyên tắc phổ thông, bỏ phiếu kín.

Trong những nhiệm kỳ qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nhằm tăng số lượng và chất lượng nữ đại biểu dân cử các cấp. Tuy nhiên, kết quả đạt được không như chỉ tiêu đề ra và chưa phản ánh bình đẳng thực chất trong các cơ quan dân cử. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội giảm qua ba nhiệm kỳ liên tiếp và tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp tăng chậm. Bên cạnh đó, các nghiên cứu do UNDP, Oxfam, CEPEW tiến hành trong giai đoạn 2011 – 2015 cho thấy, tỷ lệ nữ giới tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử thấp; tỷ lệ nữ và nam cử tri tiếp xúc với những người ứng cử không cao; và tồn tại tình trạng bầu thay, bầu hộ, tức là một cử tri (thường là người đứng đầu gia đình) bỏ phiếu thay cho những cử tri khác trong gia đình.

Năm 2015, Ủy ban CEDAW đã thể hiện quan ngại và đưa ra khuyến nghị với Nhà nước Việt Nam xem xét việc thiết lập chỉ tiêu nữ ứng cử viên trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 cao hơn 35% nhằm đạt được ít nhất 35% nữ đại biểu Quốc hội được bầu như chỉ tiêu đặt ra trong CLQGBĐG giai đoạn 2011 – 2020.Vì những lý do trên, Tổ chức Oxfam tiến hành biên soạn cuốn tài liệu “Thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở Việt Nam” nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Luật Bầu cử 2015, thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của nữ giới và nam giới trong quy trình bầu cử, tăng số lượng và chất lượng nữ đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chúng tôi khuyến khích các tổ chức phụ trách bầu cử sử dụng tài liệu này trong quá trình ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện và giám sát công tác bầu cử.

Mời bạn đọc thêm về tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới ở trong bầu cử 2016 TẠI ĐÂY

  Thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong quy trình bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân ở V…

Oxfam’s oppoturnity: Qualitative Research on Participation of Women and Youth in the 2016 Vietnamese National Assembly and People’s Council Elections

March 10th, 2016 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career | No Comments »

Oxfam is an international confederation of 17 organizations working together in 94 countries and with partners and allies around the world to find lasting solutions to poverty and injustice. In Vietnam, Oxfam is recognized as one of the leading international NGOs, especially in rural development, disaster risk reduction and humanitarian response, civil society development, ethnic minorities, and women’s empowerment.

We are looking for a research team of 2 Vietnamese researchers, who may be either Oxfam staff or consultants to conduct:
Qualitative Research on Participation of Women and Youth in the 2016 Vietnamese National Assembly and People’s Council Elections

Detailed information can be found from the TOR attached: TOR_2016 election research

To apply: Please submit a cover letter, CVs of the proposed research team, and summary budget to Phạm Thị Hồng Nết, Oxfam (net.phamthihong@oxfamnovib.nl)

The closing date for application: 21 March 2016.

Please note that Oxfam will only be contacting the short-listed applicants.

Oxfam is an equal opportunity employer.

Oxfam’s oppoturnity: Admin Intern

March 9th, 2016 by Posted in Cơ hội nghề nghiệp/ Career | No Comments »

Oxfam is an international confederation of 17 organizations working together in 94 countries and with partners and allies around the world to find lasting solutions to poverty and injustice. In Vietnam, Oxfam is recognized as one of the leading international NGOs, especially in rural development, disaster risk reduction and humanitarian response, civil society development, ethnic minorities, and women’s empowerment.

We are looking for an experienced and dynamic Vietnamese citizen to fill the following position: ADMIN INTERN.

Detailed information can be found HERE: Vacancy of Admin intern

The closing date for application: 20th March 2016

How to Apply: Interested applicants please send a cover letter in English and a CV and copies of relevant degrees/certificates indicating the specific position to: Human Resource Department – Oxfam in Vietnam, 22 Le Dai Hanh, Hanoi; or E-mail: hr.vietnam@oxfamnovib.nl

Oxfam offers an attractive benefit package. We regret that only short-listed applicants will be contacted.

Oxfam is an equal opportunity employer.